Moderní technologie v medicíně
a řízení životního stylu

Program konference LIFMAT 2022

 
 
 

Prof. George Grunberger, M.D., F.A.C.P., M.A.C.E.

Technologie v léčbě obezity a diabetu v USA: Dnes a zítra

 
 
 

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Digitální medicína v České republice: Pozdě, ale přece ...

 
 
 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.

Telemedicína v koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2030

 
 
 

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Kam míří moderní technologie v diabetologii?

 
 
 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Telemedicína v obezitologiei v ČR: Dnes a zítra?

 
 
 

doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.

Co je a co není SW zdravotnický prostředek

 
 
 

Marco Altini, MSc, Ph.D.

Heart rate variability, from theory to practice

 
 
 

Ing. Tomáš Novosad

Onboarding a retence pacientů ve zdravotní telemetrii

 
 
 

MUDr. Bc. Martin Šimůnek, Ing. Karel Kantor

Přehled a trendy tele-rehabilitace ve světě

 
 
 

Ing. Helena Kolářová

Úvod do hodnocení zdravotnických prostředků

 
 
 

Ing. Aleš Martinovský

Hodnocení ZP pohledem práva, aneb "co nám hrozí"

 
 
 

Ing. Martin Koval

Co je to MDSW

 
 
 

doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.

Hodnocení ZP pohledem klinika

 
 
 

MUDr. Tomáš Šebek

Zvýšit počet let ve zdraví o 5 let do r. 2030 – vize nebo sci-fi?

 
 
 

doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D.

Umělá inteligence jako nástroj pro zpracování dlouhodobých telemedicínských dat

 
 
 

Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.

Hodnocení telemedicínských obrazových dat pomocí umělé inteligence

 
 
 

Josef Dvořák

Digitalizace není všelék a dokáže i výrazně uškodit - case study z US trhu

 
 
 

Ing. Konstantin Novikov, MBA

Vytváření malých zázraků rehabilitací ve virtuální realitě

 
 
 

Ing. Martinovský

Jsou legislativní požadavky brzdou vstupu na trh? aneb naše zkušenosti s propojením investorů a inovativních firem v oblasti zdravotnických prostředků

 
 
 

J. Bruthans

LFUK/FBMI CVUT - Hodnocení ZP pohledem klinika

 
 
 

T. Pětivoký

Kalorické tabulky – novinky a vize

 
 
 

I. Fajnerová

Technologie Virtuální reality (VR) jako terapeutický nástroj v péči o duševní zdraví

 
 
 

V. Koudelka

Aplikované technologie EEG ve výzkumu a léčbě duševního zdraví

 
 
 

F. Španiel

Telemedicína v psychiatrii: kde jsme a kam kráčíme?