Moderní technologie v medicíně
a řízení životního stylu
Úvod CZ
CZ EN

Program konference LIFMAT 2022

1. den Hlavní sál
BLOK 1:

Telemedicína v ČR
(Matoulek, Lhotská)

9:30-10:30
9:00

Zahájení

M. Prázný, M. Matoulek, M. Vokurka (1. LF UK), Š. Svačina (ČLS JEP)

9:30

Digitální medicína v České republice: Pozdě, ale přece …

M. Táborský

9:45

Telemedicína věda a výzkum - koncepce do r. 2030

Š. Svačina

10:00

Umělá inteligence jako nástroj pro zpracování dlouhodobých telemedicínských dat

L. Lhotská

10:15

Telemedicína – co na to Češi?

J. Malý

 

Přestávka

10:30-11:00
 

Kávová přestávka

 

BLOK 2:

Kardiologie + digitální
management pacientů
(Prázný, Táborský)

11:00-12:00
11:00

Diabetolog a kardiolog o srdečním selhání…

M. Prázný + J. Václavík (symposium spol. Boehringer Ingelheim)

11:30

Ekonomické přínosy optimalizace léčby pacientů s aortální stenózou léčených katetrizační implantací aortální chlopně

P. Mašek

11:45

Systematický screening s využitím telemedicíny u pacientů po kryptogenní mozkové příhodě

V. Bulková

BLOK 3:

Praxe, nemocnice, technologie,
varia (Španiel, Novosad)

12:00-13:00
12:00

Onboarding a retence pacientů ve zdravotní telemetrii

T. Novosad

12:15

Zavedení bariatrické cesty jako moderní způsob léčby obezity

K. Šebístková (Medtronic)

12:30

Rozplétání gordického uzlu schizofrenie

F. Španiel

12:45

Možnosti využití metod zpracování obrazu v medicíně

J. Hejda

13:00

Personalizovaná medicína, standardizace distanční preventivní péče

O. Svoboda

13:15

Optimalizace cesty pacienta v chirurgii - využití moderních technologií

B. Brousek

13:30

Digitalizace není všelék a dokáže i výrazně uškodit - case study z US trhu

J. Dvořák

BLOK 4:

Sport a rehabilitace + technologie
(Matoulek, Kutílek)

13:45-16:00
13:45

Telemedicína ve vrcholovém sportu ---ON-LINE---

J. Dostal

14:00

Heart rate variability, from theory to practice ---ON-LINE---

M. Altini

14:30

Moderní technologie v psychologii

J. Konečná

14:45

Moderní metody záznamu a hodnocení pohybu těla

P. Kutílek

15:00

Přehled a trendy tele-rehabilitace ve světě

K. Kantor

15:15

Nový způsob hodnocení kondice a zdraví pomocí nositelných zařízení

J. Hubálek

15:30

Wearables, Health, and Research - Status Quo, Future Directions

L. Brudy - GER

 

Přestávka

16:00-16:30
 

Kávová přestávka

 

BLOK 5:

Diabetologie, obezitologie
(Prázný, Šumník)

16:30-18:00
16:30

Kam míří moderní technologie v diabetologii?

M. Prázný

16:45

Telemedicína v obezitologii v ČR: Dnes a zítra?

M. Matoulek

17:00

Telemedicína v ambulanci diabetologa

Doležalová

17:15

Současné možnosti glukózových senzorů a inzulínových pump

J. Šoupal

17:30

Moderní technologie v diabetologii u dětí a adolescentů

Z. Šumník

17:45

Edukace pacientů ve vztahu k moderním technologiím

N. Křesáková, A. Hásková

BLOK 6:

Právo a ekonomika
(Bruthans)

18:00-19:00
18:00

Úvod do hodnocení zdravotnických prostředků Aleš Martinovský - Porta Medica - Hodnocení ZP pohledem práva, aneb "co nám hrozí"

H. Kolářová

18:15

Jsou legislativní požadavky brzdou vstupu na trh? aneb naše zkušenosti s propojením investorů a inovativních firem v oblasti zdravotnických prostředků

A. Martinovský

18:30

SW z pohledu MDR (2017/745/EU) a jak se postavit k předklinickému hodnocení

M. Koval

18:45

LFUK/FBMI CVUT - Hodnocení ZP pohledem klinika

J. Bruthans

2. den Hlavní sál
BLOK 7:

Moderní technologie
pro zlepšení zdraví
(Matoulek, Bulková)

9:00-10:30
9:00

Moderní technologie zlepší zdraví , aniž bychom se moc snažili

M. Matoulek

9:20

Světlo a nálada

F. Španiel

9:40

Kalorické Tabulky - nejen kalorické tabulky

T. Pětivoký

10:00

GARMIN - více než hodinky....

I.Steiner

10:20

Hodnocení EKG z chytrých hodinek - současnost a budoucnost

V. Bulková

10:35

Zvyšit do roku 2030 počet let ve zdraví v Česku o 5 let - SCI-FI nebo blízká budoucnost - představení MZ

T. Šebek

BLOK 8:

Preventivní kardiologie
- edukace pro pacienty

13:30-14:45
13:30

Monitoringem ke snížení kardivaskulárního rizika

GARANT- Michal Vráblík - CSAT - monitoringem ke snížení KV rizika

13:45

Jak si nezkrátit život v současné době?

M. Vrablík

14:00

Výživa a její význam v prevenci srdečních onemocnění

K. Souza Lopes

14:15

Pohybová aktivita v léčbě a prevenci srdečních onemocnění

J. Holub

BLOK 9:

Diabetologie - edukace pacienti

15:00 - 16:15
15:00

Monitoring glykémie

GARANT - Jan Škrha ml

15:15

Jak mít v aktivním životě cukr pod kontrolou za pomoci CGM Dexcom G6

K. Peterková

BLOK 10:

Obezitologie - BARI KLUB
- edukace pro pacienty

16:30-18:00
16:30

BARI-KLUB - setkání pacientů s přenosem/streamováním

Garant - Martin Matoulek

16:45

Bariatrie - Moderní léčba obezity a cukrovky

M. Hrubý

17:00

Příběhy pacientů jak pomáhají moderní aplikace + technologie a weby

Moje léčba obezity, Za lehčí život, Obesity NEWS, Tloustneme.cz

17:15

Kulatý stůl - diskuse s pacienty před a po bariatrii

BARI-klub PACIMED

2. den salónek B
 

WorkShop

11:00-13:00
 

Workshop Na minutku s vědci

 

 

WorkShop - TLOUSTNEME.cz

14:30-16:00
 

Komunikace s pacientem s obezitou
(pouze pro odbornou veřejnost)

18:00-19:00
18:00

První návštěva obézního pacienta

M. Matoulek

18:30

Jak pomáhají data z aplikace k plánování redukce hmotnosti...