Modern Technologies in Medicine
and Lifestyle Management

Program konference LIFMAT 2022

1. den

 
 
9:30-11:00

BLOK 1: Telemedicína v ČR

 
 
9:30

Digitální medicína v České republice: Pozdě, ale přece …

M. Táborský

 
 
9:45

Telemedicína věda a výzkum - koncepce do r. 2030

Š. Svačina

 
 
10:00

Umělá inteligence jako nástroj pro zpracování dlouhodobých telemedicínských dat

L. Lhotská

 
 
11:00-12:00

BLOK 2: Digitální management pacientů

 
 
9:45

Digitální terapie v diabetologii

M. Prázný

 
 
12:00-12:30

BLOK 3: Praxe, nemocnice, technologie, varia

 
 
12:00

Onboarding a retence pacientů ve zdravotní trelemetrii

T. Novosad

 
 
12:30-13:30

Posterová sekce

Krátká představení posterů

 
 
16:00-17:30

BLOK 6: Diabetologie, obezitologie I

 
 
16:00

Kam míří moderní technologie v diabetologii?

M. Prázný

 
 
16:15

Telemedicína v obezitologiei v ČR: Dnes a zítra?

M. Matoulek

 
 
16:30

Telemedicína v ambulanci diabetologa

Doležalová

 
 
16:45

Současné možnosti glukózových senzorů a inzulínových pump

J. Šoupal

 
 
17:15

Edukace pacientů ve vztahu k moderním technologiím

A. Hásková

 
 
17:30-18:30

BLOK 7: Právo a ekonomika

 
 
17:30

Úvod do hodnocení zdravotnických prostředků Aleš Martinovský- Porta Medica - Hodnocení ZP pohledem práva, aneb "co nám hrozí"

H. Kolářová

 
 
17:45

Jsou legislativní požadavky brzdou vstupu na trh? aneb naše zkušenosti s propojením investorů a inovativních firem v oblasti zdravotnických prostředků

Martinovský

 
 
18:00

ČMI - Co je to MDSW

M. Koval

 
 
18:15

LFUK/FBMI CVUT - Hodnocení ZP pohledem klinika

J. Bruthans

2. den

 
 
9:00-10:00

BLOK 8: Vize a Sci-fi

 
 
9:20

Zvyšit do roku 2030 počet let ve zdraví v Česku o 5 let - SCI-FI nebo blízká budoucnost

T. Šebek