Moderní technologie v medicíně
a řízení životního stylu
dynamic background
Lifmat
Lifmat

2023

26. - 28.10. 2023 Praha  

Partneři ročníku 2022

Generální partner
Hlavní partneři
VIP partneři
Partner
Mediální a organizační partneři
Pod záštitou
zdraví

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci LIFMAT 2022.
Po loňském velice úspěšném ročníku bychom rádi navázali tentokrát již dvoudenní konferencí. Bude zde místo pro představení nových moderních technologií nejen mezi odborníky, ale nově i široké veřejnosti. Veřejnost bude moci poznat špičkové projekty, produkty a služby a díky výstavě také eventuálně některé vyzkoušet.

Moderní technologie s prvky umělé inteligence nám začínají pomáhat v medicíně i v běžném životě. Pandemie COVID-19 přinesla mnoho zdravotních problémů a spolu s nedostatkem zdravotníků představuje problém udržení adekvátní péče. Problém, na který by mohla digitalizace některých činností přinést úspěšnou odpověď.

V letošním roce budou nově přítomni i zahraniční řečníci. Budeme tak mít možnost nahlédnout na to, jak je moderní technologie a telemedicína využívaná i mimo ČR.

Jedním z cílů konference je pomoci mladým, nadějným jednotlivcům či týmům s představením jejich projektů. Chceme jim umožnit nalezení partnerů pro další vývoj projektů a jejich uvedení do praxe. I proto součástí akce bude úspěšný formát speed datingu „Na minutku s vědci“.

Věřím, že si každý odnese z akce své benefity.

Na Vaší účast se těší

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc. Ph.D.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
konference

Hlavní témata konference

Diabetologie, obezitologie

Technologie zcela mění léčbu diabetu a  její úspěšnost. Dostupnost obezitologických pracovišť je malá, telemedicína to však mění.

Kardiologie

EKG - subjektivní příznaky přenos dat od preventivní kardiologie k akutní kardiologii.

Psychologie

Přenos a zpracování dat mohou predikovat výsledek, stejně tak dobře diagnostikovat.

Rehabilitace, sport

Vrcholový i výkonnostní sport využívá moderní technologie pro zlepšení sportovního výkonu i pro zdraví.

Výživa - pohyb - životní styl

Má souvislost a vliv na většinu nemocí. Jak mohou technologie přispět k léčení?

Ekonomika, právo a telemedicína

Technologie jsou současností i budoucností medicíny, jak rychle a hladce závisí na politice, legislativě a ekonomice.

Primární péče

Telemedicína je nadějí pro praktického lékaře, ale nikdy ho nenahradí…

Dílčí Workshopy a program pro lékaře podléhající pouze odborníkům ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb.,o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, budou striktně odděleny od ostatních účastníků.

Hlavní zvaní řečníci 2022

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Marco Altini, MSc, Ph.D. Marco Altini, MSc, PhD
MUDr. Bc. Martin Šimůnek MUDr. Bc. Martin Šimůnek
doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.
Ondřej Svoboda Ondřej Svoboda
MUDr. Tomáš Šebek MUDr. Tomáš Šebek
doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D. doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D.
Ing. Tomáš Pětivoký Ing. Tomáš Pětivoký
MUDr. Jiří Dostal MUDr. Jiří Dostal
 
Oběhni si své zdraví za jeden den na jednom místě

8.9.1. den akce je určen pro odborníky a studenty lékařských a technických fakult.

9.9.2. den bude zaměřený na veřejnost, koncové uživatele a pacienty.

Výstava má za cíl představit témata:

 • telemedicínu a zdravotní aplikace
 • wearables – nositelná elektronika
 • vzdálená péče
 • nové zdravotní služby
 • zdravotní projekty a portály
 • pacientské organizace
 • zvyšování fyzického a mentálního výkonu

Stánky, kde lze něco konkrétního fyzicky vyzkoušet (např. nechat si změřit fyziologický parametr, konzultovat, či nainstalovat si mobilní aplikaci) budou označeny speciální značkou „Action point“.

Návštěvník dostane při příchodu LIFMAT Pass, kam u každého navštíveného stanoviště dostane razítko a zápis akce či naměřené hodnoty. Automaticky je každému založen účet: LIFMAT Pass elektronický, který je napojen na mobilní aplikaci LIFMAT App. Zde účastník nalezne digitální záznam všech absolvovaných měření a bude mít možnost si cvičně propojit datový tok z nejrůznějších wearables.

pass

Pro přístup ke svým datům bude ke stažení i mobilní aplikace LIFMAT App, kde si pacient/uživatel může cvičně propojit datový tok z nejrůznějších wearables (podporováno bude cca 350 běžných zařízení). Cílem není účastníky dlouhodobě monitorovat, jsme přeci jen pouhá konference. Cílem je ukázat, že vstup do telemedicíny nemusí být vůbec složitý.

Vybraní vystavovatelé budou odbavovat své zájemce v uzavíratelných saloncích s recepčním pultem u vchodu. Přístup tak může být regulován a prostředí bude vhodné na cokoli od orientačního vyšetření po podpisy smluv.

Plánek

Na minutku s vědci
Téma:
Telemedicína a moderní technologie ve zdravotnictví

Speed dating, nebo také „Vědecké rande“, organizuje Středočeské inovační centrum (SIC).

Jedná se o kulaté stoly s velmi krátkou a produktivní formou prezentace a komunikace mezi dvěma či více zájemci.

Každý účastník má na představení svého projektu či nabídky pouhé 2 minuty pozornosti. Když zaujme, účastníci si vymění vizitky a pokračují v diskusi později, jinde. Za krátké 2 hodiny se tak dá oslovit i kolem 60 zájemců.

Cílem akce je propojovat. Proto se akcí účastní:

 • - výzkumných organizace
 • - inovační firmy
 • - nemocnice
 • - univerzity a další instituce
 • - investoři
 • - studenti hledající uplatnění svého potenciálu

Společným zájmem jsou telemedicína a moderní technologie ve zdravotnictví.

Na minutku s vědci
Na minutku s vědci

Pod názvem „Na minutku s vědci“ bylo setkání organizováno na půdě ČVUT již 23. 9. 2021 a předčilo očekávání. Přineslo nové kontakty a nápady na telemedicínské projekty pro více než 60 zástupců výzkumné, soukromé i veřejné sféry z celé České republiky. Akci moderoval Aleš Vlk, zkušený konzultant a odborník na vědu, výzkum a inovace.

Akci se podařilo připojit k naší konferenci a výstavě a stane se tak součástí tohoto rozsáhlého setkání oborníků a zájemců o moderní technologie ve zdravotnictví.

Formát speed datingu není v ČR moc obvyklý, ale v zahraničí velmi populární a úspěšný. „Round tables probíhaly ve dvou kolech. V každém kole jsme účastníky předem rozdělili ke stolům podle jejich preferencí do několika různých témat. Zároveň je bylo třeba namíchat tak, aby se u každého stolu sešli zástupci různých sektorů. Úkolem každého pak bylo dvouminutové představení ve struktuře – kdo jsem, odkud jsem – co hledám nebo naopak nabízím. Každé představení sledovalo 8-10 partnerů. Velikost skupiny byla tak akorát, aby už nebyli adresáti anonymní, ale pro každý přednes to již byl dostatek diváků. Během následujícího networkingu mohli účastníci vydechnout a probrat, co nestihli během daných dvou minut,“
vysvětluje organizátorka Martina Vycudilíková, Research Community Manager ze SIC.

Celý rozhovor o předchozí akci s Martinou Vycudilíkovou si můžete přečíst ZDE a ZDE.

Konferenční večeře 2022

Čtvrtek, 8. září 2022, 20:00

Konferenční večeře není hrazena ze sponzorských příspěvků. Účastníci si ji hradí formou příplatku k registraci.

Kavárna Enterprise
Pikrtova 1737/1a, Praha 4

pass

Soutěž o nejlepší poster 2022

Máte rozjetý projekt, startup nebo myšlenku na téma shodné s konferencí?

Přihlaste svou myšlenku či projekt do soutěže.

Hodnotí se:
a) kvalita obsahu – inovativnost myšlenky, přínos praxi
b) grafické zpracování

Termín pro přihlášku do soutěže 8.8. 2022

Sponzor soutěže

„Jsme si vědomi, že prosazení nápadu čelí tisícům překážek. Pomůžeme Vám s jejich překonáním“

Ing. Karel Kantor
Člen představenstva Vamed Mediterra, a.s.

Ing. Karel Kantor
trofej

Co lze získat:
1. cena: 15 000 Kč
2. cena: 10 000 Kč
3. cena: 5 000 Kč

Vítězné postery budou možnost prezentovat na konferenci ve formě ústního sdělení.

10 nejlepších účastníků dostane osobní pozvánku na uzavřený
páteční Workshop sponzora soutěže
"Workshop na téma vzájemné spolupráce se skupinou VAMED MEDITERRA"

Organizační a programový výbor 2022

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.
doc. Ing. Patrik Kutilek, M.Sc., Ph.D. doc. Ing. Patrik Kutilek, M.Sc., Ph.D.
Ing. Tomáš Novosad Ing. Tomáš Novosad
Martina Vycudilíková Mgr. Martina Vycudilíková
doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D. doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D.
RNDr. Karel Valeš, Ph.D. RNDr. Karel Valeš, Ph.D.