dynamic background
Lifmat

dní

hodin

minut

sekund

Konference a show Lifmat

2022

Digitální podpora
vašeho zdraví
Program konference LIFMAT 2021 , na téma Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu
partneři

Děkujeme partnerům ročníku 2021

zdraví

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vás touto cestou pozval na první ročník konference LIFMAT 2021, na téma Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu. Vzhledem k současné situaci proběhne konference virtuálně. Moderní technologie nám v posledních desítkách let usnadňuji život. Nejprve nám život ulehčily, resp. jsme díky nim pohyb ze života postupně ubírali, a nyní při intervencích životního stylu nám pomáhají pohyb zase navyšovat.

Pod pojem telemedicína však kromě monitoringu různých biologických parametrů může patřit i poskytování služeb, uchovávání dat a jejich sdílení napříč jednotlivými segmenty ve zdravotnictví. To samozřejmě vyvolává otázky, které je třeba řešit. Cílem této konference je propojit nejen odborníky, ale i nadšence z jednotlivých sektorů zdravotnictví, a spolu s partnery si vyměnit své zkušenosti a možná i navázat konkrétní spolupráce či společně formulovat další cíle a výzvy v této oblasti.

Věříme, že LIFMAT naplní Vaše očekávání a stane se tak tradiční jarní konferenci, kde bude docházet k intenzivní komunikaci a která dá základ mnohým novým inovativním řešením.

Těšíme se na setkání, tentokrát virtuálně!

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zaregistrovat
konference

Hlavní témata konference

Diabetologie, obezitologie

Technologie zcela mění léčbu diabetu a její úspěšnost. Dostupnost obezitologických pracovišť je malá, telemedicína to však mění.

Kardiologie

EKG, subjektivní příznaky přenos dat od preventivní kardiologie k akutní kardiologii.

Psychologie, adiktologie

Přenos a zpracování dat mohou predikovat výsledek, stejně tak dobře diagnostikovat.

Rehabilitace, sport

Vrcholový i výkonnostní sport využívá moderní technologie pro zlepšení sportovního výkonu i pro zdraví.

Výživa, pohyb - životní styl

Má souvislost a vliv na většinu nemocí. Jak mohou technologie přispět k léčení?

Ekonomika, právo a telemedicína

Technologie jsou současností i budoucností medicíny, jak rychle a hladce závisí na politice, legislativě a ekonomice.

Primární péče

Telemedicína je nadějí pro praktického lékaře, ale nikdy ho nenahradí…

osobnosti

Osobnosti

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

obezitolog, endokrinolog, tělovýchovný lékař

Obezitolog, endokrinolog, tělovýchovný lékař, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

prof. MUDr. Martin Prázný CSc., Ph.D. prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

lékař, internista, docent, doktor, diabetolog

Diabetolog, internista - vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP.

partneři

Děkujeme partnerům ročníku 2021

Hlavní partner

VIP partneři

Partner

Mediální partner

Sekretariát konference (registrace, informace)

AMCA, spol. s r. o.
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49,
128 00, Praha 2

+420 737 357 159
kinc@amca.cz

Odborný program

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
+420 224 962 991
martin.matoulek@vfn.cz
Registrace

Registrace 2022 - Připravuje se

Po spuštění on-line registračního systému zvolte NOVÁ REGISTRACE DO SYSTÉMU (pokud již máte účet do konferenčního systému AMCA vytvořen z jiné konference, použijte Vaše uživatelské údaje). Po vyplnění e-mailové adresy a Vámi zvoleného hesla máte vytvořen účet a budete přesměrování na formuláře konference LIFMAT 2021. V levém menu pak naleznete formulář k účasti na konferenci a platbě registračního poplatku a formulář k zaslání abstraktu Vašeho sdělení.

Vaši registraci je možné zobrazit nebo upravit kdykoli po opětovném přihlášení. Po odeslání registrace Vám bude zasláno potvrzení na Vámi uvedený e-mail včetně předpisu k platbě. Všechny potřebné dokumenty pak vždy naleznete pod svými přihlašovacími údaji v Registračním systému.

V případě aktivní účasti na konferenci je potřeba nejen zaslat abstrakt k recenznímu řízení, ale také vyplnit registrační formulář a zaplatit vybraný registrační poplatek.

Soutěž
Máte rozjetý projekt, startup, nebo myšlenku na téma shodné s konferencí?
Více informací a přihláška: ZDE!

Aktivní účast

do 7.2.2022 1 900 Kč

od 8.2.2022 2 390 Kč

 • možnost přihlásit 1 či více příspěvků – ústní sdělení, poster
 • účast v soutěži o nejlepší sdělení
 • umístění prezentace na konferenčních stránkách, vč. obsahu a linku
 • účast na konferenci 8. dubna 2021
 • konferenční materiály
 • přístup k prezentacím z konference do 8. července 2021
 • občerstvení během kávových přestávek a obědové pauzy (v případě osobní účasti)
 • DPH 21%.
Registrace

Pasivní účast

do 7.2.2022 790 Kč

od 8.2.2022 890 Kč

na místě 990 Kč

 • on-line účast na konferenci 8. dubna 2021
 • konferenční materiály
 • přístup k prezentacím z konference do 8. července 2021
 • DPH 21%
Registrace

On-line účast na konferenci znamená:
Účastníci budou moci prostřednictvím kongresové webové aplikace:
- sledovat živě vysílaný programu
- pokládat přednášejícím a diskutujícím dotazy
- sledovat záznamy prezentací a diskusí (po dobu dvou měsíců po skončení kongresu)
- navštěvovat virtuální stánky partnerů kongresu

Ústní sdělení budou prezentována autory v rámci živého vysílání prostřednictvím kongresové webové aplikace. Po každé prezentaci následuje řízená diskuze. Autor ústního sdělení může přednášet vzdáleně nebo z virtuálního studia v Praze. Tato možnost platí pouze v omezeném počtu a bude upřesněna na základě aktuálně platných vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19.
Posterová sdělení budou umístěna v kongresové aplikaci formou předem připravených prezentací s komentářem autora v on‑demand režimu od 8. dubna do 8. července 2021. V rámci vyhrazeného programu posterů proběhne i živá diskuze s autory. Vybrané příspěvky budou prezentovány také živě v průběhu on‑line konference (8. dubna).

Informace pro autory
Termín pro zaslání abstrakt: do 22. března 2021
- Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku!
- Abstrakt je možné poslat ve formátech doc, docx, rtf, nebo odt. Maximální velikost souboru je 10 MB. Abstrakt může obsahovat obrázky.
- Název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
- Abstrakta budou zveřejněna v elektronické podobě na webu konference. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním abstraktu v elektronické podobě účastníkům konference, poznačte ve formuláři k zaslání abstrakt.

Formátování abstraktu:
Název abstraktu tučným písmem a verzálkami: NÁZEV ABSTRAKTU
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů v podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [maximálně 300 slov]

Šablona ke stažení

Akreditace ČLK
Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.
ID akce: 101590

Ohodnocení
Pasivní účast: 6 kreditů
Hlavní autor přednášky: 7 kreditů
Spoluautor přednášky: 5 kreditů

Certifikáty
Kredity získané za on-line sledování konference a aktivní účast budou členům ČLK připsány automaticky.
Počet kreditů získaných za účast na všech vzdělávacích akcích lze zjistit po přihlášení do Vzdělávacího portálu ČLK.
V případě zájmu o zaslání certifikátu v PDF kontaktujte prosím sekretariát konference.

program

Program 2021

Program prvního ročníku konference LIFMAT 2021, na téma Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu ke stažení ZDE..

 • Přednášky

 • Postery

8:30
 
 

Spuštění virtuálních místností konference

Prohlídka virtuální výstavy firem

9:00–9:10
 
 

Zahájení

M. Matoulek, M. Prázný, Š. Svačina

9:10–10:45
 
 

BLOK 1: Možnosti a budoucnost telemedicíny v ČR

Předsedající: M. Matoulek, Š. Svačina

9:10
 
přednáška

Telemedicína v medicíně - realita/budoucnost

Š. Svačina, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

9:20
 
přednáška

Pohled Ministerstva zdravotnictví na telemedicínu – vize/realita v ČR

M. Zeman, Ministerstvo zdravotnictví ČR

9:30
 
přednáška

Současný stav digitalizace zdravotnictví a potenciál telemedicíny(nejen z pohledu zdravotní pojišťovny)

T. Knížek, VZP, Praha

9:40
 
přednáška

Telemedicína v ordinaci praktického lékaře – úspora nebo práce navíc?

C. Mucha, Ordinace praktického lékaře, Praha

9:50
 
přednáška

Digitalizace v lékárenství a spolupráce lékaře a lékárníka

P. Kasa, Pilulka Lékárny a.s., Praha

10:00
 
přednáška

Pojďme měnit paradigma, že lékař jen léčí. I telemedicína otevírá možnosti řízené prevence.

T. Šebek, uLékaře.cz

10:10
 
diskuze

Moderovaná diskuze

 

10:45–11:00
 

Přestávka a prohlídka virtuální výstavy firem

 

11:00–13:00
 
 

BLOK 2: Diabetologie, kardiologie, obezitologie

Předsedající: M. Prázný, V. Tuka

11:00
 
přednáška

Telemedicína a akutní kardiologie

J. Bělohlávek, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

11:15
 
přednáška

Kardiorehabilitace – nastal čas na telerehabilitaci?

V. Tuka, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

11:30
 
přednáška

Obezita a nadváha – telemedicína nadějí pro léčbu

M. Matoulek, 1. LF UK a VFN, Praha, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu

11:45
 
přednáška

Nutriční terapeut a využití moderních technologií v léčbě diabetu a obezity

A. Hásková, 1. LF UK a VFN, Praha, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu

12:00
 
přednáška

Technologie v diabetologii a managment diabetika

M. Prázný, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

12:15
 
přednáška

Využití telemedicíny v diagnostice a léčbě poruch spánku

M. Pretl, INSPAMED, Praha

12:30
 
diskuze

Moderovaná diskuze

 

13:00–13:30
 

Přestávka a prohlídka virtuální výstavy firem

Posterová sekce

13:30–14:35
 
 

BLOK 3: Rehabilitace, sport, životní styl

Předsedající: J. Dostal, M. Šafář

13:30
 
přednáška

Moderní technologie a péče o sportovce

J. Dostál, Centrum sportovní medicíny, Praha

13:45
 
přednáška

Využití moderních technologií ve sportovní psychologii

M. Šafář, Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc

14:00
 
přednáška

myRASY – reverse aging systém, jako nástroj pro optimalizaci životního stylu

R. Šlachta - mySASY a.s., Olomouc, P. Václavek - mySASY a.s., Olomouc, J. Vážný - Gauss Algorithmic, Brno

14:15
 
přednáška

Prevence civilizačních onemocnění a podpora pohybové aktivity ve vzdělávání s využitím moderních technologií: představení metodiky „SONIAA“

M. Vorlíček 1, D. Prycl 1, K. Banátová 1, L. Rubín 1,2, M. Šafář 1, J. Mitáš 1, F. Salonna 1
1 - Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci,
2 - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberc

14:30
 
diskuze

Moderovaná diskuze

 

14:45–15:15
 

Přestávka a prohlídka virtuální výstavy firem

Posterová sekce

15:15–16:00
 
 

BLOK 4: Technologie, výzkum, právo

Předsedající: D. Novák, T. Novosad

15:15
 
přednáška

Aplikace umělé inteligence v digitalní terapii/AI applications in digital health

D. Novák, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

15:30
 
přednáška

Zrychlení zdravotní telemetrie z 0 na 100

T. Novosad - MagicWARE, Praha

15:45
 
přednáška

Praktické možnosti a překážky využití telemedicíny a telemetrie pro zefektivnění práce sester, zvýšení kvality poskytované péče a zvýšení bezpečí pacientů

M. Mareš 1, J. Dudra 2, J. Žižka 2
1 - STAPRO s. r. o., Pardubice,
2 - Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

16:00
 
přednáška

Zkušenosti z využití telemedicíny v primární péči a výhled na použití telemedicíny v dlouhodobé péči o onkologické a geriatrické pacienty

M. Přibyl, MEDDI hub a.s.

16:15
 
přednáška

Vybrané právní aspekty telemedicíny

L. Petriková, P. Zuska, AK Vlasák advokáti, Praha

16:30–16:45
 

Přestávka a prohlídka virtuální výstavy firem

 

16:45–17:55
 
 

BLOK 5: Diabetologie, kardiologie II

Předsedající: J. Šoupal, R. Bém

16:45
 
přednáška

Umělý pankreas v éře telemediciny 

J. Šoupal, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

17:00
 
přednáška

Využití telemedicíny v IKEM

R. Bém - Centrum diabetologie, IKEM,O. Viklický - Transplantcentrum, IKEM, M. Šramko - Klinika kardiologie, IKEM, M. Haluzík - Centrum diabetologie, IKEM, P. Raška - Odbor informatiky, IKEM

17:15
 
přednáška

Šance pro srdce – program pro snížení rizik a prevence vzniku kardiovaskulárních onemocnění

N. Schellong 1, E. Misiačková 2
1 - Ústav vývoje a klinických aplikací, Ostrava,
2 - RBP, zdravotní pojišťovna, Ostrava

17:30
 
přednáška

Využití telemedicíny při screeningu fibrilace síní u rizikových pacientů

V. Bulková, Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno

17:45
 
prezentace

Prezentace společnosti Sanofi
Pacienti s diabetem – křivky, pásma, procenta

M. Prázný, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN, Praha

18:05
 
prezentace

Prezentace společnosti Abbott Laboratories
Technologie v životě diabetika – FreeStyle Libre

M. Krčma, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

18:25
 
diskuze

Moderovaná diskuze

 

18:35–18:40
 
soutěž

Vyhlášení soutěže o nejlepší poster

M. Matoulek, M. Prázný

18:40
 
zakončení

Zakončení konference

M. Matoulek, M. Prázný

 
 
P1

Telerehabilitační technologie pro interaktivní terapii

L. Šedivcová - Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha, K. Pilátová - Centrum pro eHealth a telemedicínu, 1. LF UK, Kladno, J. Kašpar - Centrum pro eHealth a telemedicínu, 1. LF UK, Kladno, K. Hána - Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha

 
 
P2

Telemedicína a metabolická onemocnění v praxi – Prediktor hmotnosti lokalizovaný pro českou populaci

O. Kádě, A. Hásková, Š. Svačina, M. Matoulek - 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha, Praha

 
 
P3

Zdravý pracovník.cz

J. Habara 1, T. Mixa 2
1 - Mobilní fyzioterapie s.r.o., Olomouc,
2 - ZdravýPodnik s.r.o., Olomouc

 
 
P4

Diagnostika vývojových poruch učení s využitím technologie ke sledování očních pohybů/Diagnosis of developmental learning disorders using eyetracking technology

V. Fabian, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

 
 
P5

Edukační aplikace pro děti trpící cukrovkou/Educational Application for Children Suffering from Diabetes Mellitus

B. Hejl, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

 
 
P6

Kontinuální monitorování pohybové aktivity pro léčbu psychiatrických pacientů

J. Schneider, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

 
 
P7

Mobilní aplikace na předpis jako součást léčby chronických onemocnění

L. Röhryová, Vitadio s.r.o., Praha

 
 
P8

Intervence životního stylu u pacientů s obezitou a fibrilací síní s využitím moderních prvků telemedicíny

K. Čmerdová, P. Osmančík, O. Jiravský, T. Roubíček, Š. Havránek, V. Tuka, V. Bulková, M. Matoulek
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 
 
P9

Telemedicína ve fitness – HEALTHY FITNESS

P. Kraus, O. Kádě, J. Havrdová, M. Matoulek
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 
 
P10

Telemedicína pro starší a pokročilé – jak na pacienty bez cloudových aplikací

M. Krčma, D. Čechurová, S. Lacigová, B. Pavlíková, M. Breburdová, J. Kašpárek, Z. Rušavý
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 
 
P11

Inteligentní hlasový asistent pro zajištění homogenity dat v medicínské telemetrii

T. Novosad, MagicWARE

 
 
P12

Predikce klinického vyústění u neurologických a psychiatrických onemocnění/ Outcome prediction of neurological deseases

E. Bakstein, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

 
 
P13

Prediktivní metody nejen v kardiologii

T. Kouřim, Mild Blue s.r.o./FJFI ČVUT, Praha

 
 
P14

Péče o obézního pacienta v přípravě v přípravě na bariatrický výkon a po něm – využití moderních technologií

A. Sadílková, K. Čmerdová, D. Haló, V. Tomečková, V. Pudilová, M. Matoulek
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 
 
P15

Detekce karcinomu prostaty vysvětlitelně

T. Brázdil 1, M. Gallo 1, P. Holub 2, V. Krajňanský 1, R. Nenutil 3
1 - Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno,
2 - Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno
3 - Masarykův onkologický ústav, Brno

 
 
P16

DICATIL – inteligentní aplikace pro diabetiky

M. Čermák 1, J. Vančo 1, O. Kádě 2, A. Hásková 2, V. Navrátilová 2, A. Sadílková 2, P. Kraus 2, M. Prázný 2, M. Matoulek 2
1 - IT Innovation s.r.o,
2 - III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 
 
P17

Neural chatbots for smoking cessation cognitive behavioural therapy delivery

J. Prokop, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague

 
 
P18

Současný stav elektronické preskripce v ČR

J. Bruthans, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha, Katedra biomedicínské techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

 
 
P19

Šance pro srdce – Horizont II
Telemedicínský projekt pro snížení rizik a prevenci vzniku kardiovaskulárních nemocnění

N. Schellong 1, E. Misiačková 2
1 - Ústav vývoje a klinických aplikací, Ostrava,
2 - RBP, zdravotní pojišťovna, Ostrava


© Copyright 2021 lifmat | Realizace 2021 Magicware, s.r.o.

Information

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

485 of 1000

Seats available

Get Your Ticket

Where & When?

March 20th to 25th
Palo Alto, California
1 200 300 9000
info@exhibiztheme.com