Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Moderní technologie
v medicíně
a řízení
životního stylu

8. 4. 2021
Cubex Praha
Registrační formulář
Výzva pro odborníky! Jste ochotni představit váš pohled na téma, projekt, či inovační myšlenku?
zdraví

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vás touto cestou pozval na první ročník konference LIFMAT 2021, na téma Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu. Vzhledem k současné situaci proběhne konference virtuálně. Moderní technologie nám v posledních desítkách let usnadňuji život. Nejprve nám život ulehčily, resp. jsme díky nim pohyb ze života postupně ubírali, a nyní při intervencích životního stylu nám pomáhají pohyb zase navyšovat.

Pod pojem telemedicína však kromě monitoringu různých biologických parametrů může patřit i poskytování služeb, uchovávání dat a jejich sdílení napříč jednotlivými segmenty ve zdravotnictví. To samozřejmě vyvolává otázky, které je třeba řešit. Cílem této konference je propojit nejen odborníky, ale i nadšence z jednotlivých sektorů zdravotnictví, a spolu s partnery si vyměnit své zkušenosti a možná i navázat konkrétní spolupráce či společně formulovat další cíle a výzvy v této oblasti.

Věříme, že LIFMAT naplní Vaše očekávání a stane se tak tradiční jarní konferenci, kde bude docházet k intenzivní komunikaci a která dá základ mnohým novým inovativním řešením.

Těšíme se na setkání, tentokrát virtuálně!

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zaregistrovat
konference

Hlavní témata konference

Diabetologie, obezitologie

Technologie zcela mění léčbu diabetu a její úspěšnost. Dostupnost obezitologických pracovišť je malá, telemedicína to však mění.

Kardiologie

EKG, subjektivní příznaky přenos dat od preventivní kardiologie k akutní kardiologii.

Psychologie, adiktologie

Přenos a zpracování dat mohou predikovat výsledek, stejně tak dobře diagnostikovat.

Rehabilitace, sport

Vrcholový i výkonnostní sport využívá moderní technologie pro zlepšení sportovního výkonu i pro zdraví.

Výživa, pohyb - životní styl

Má souvislost a vliv na většinu nemocí. Jak mohou technologie přispět k léčení?

Ekonomika, právo a telemedicína

Technologie jsou současností i budoucností medicíny, jak rychle a hladce závisí na politice, legislativě a ekonomice.

osobnosti

Osobnosti

PhDr. Martin Doktor PhDr. Martin Doktor

PhDr. Martin Doktor

sportovec, pedagog

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra managementu sportu – výukový předmět Organizace tělesné výchovy a sportu v ČR

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

obezitolog, endokrinolog, tělovýchovný lékař

Obezitolog, endokrinolog, tělovýchovný lékař, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

prof. MUDr. Martin Prázný CSc., Ph.D. prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

lékař, internista, docent, doktor, diabetolog

Diabetolog, internista - vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

sportovní psycholog

Sportovní psycholog , děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

fyzioterapeut

Přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

lékař, internista-obezitolog

Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, internista, diabetolog, praktický lékař – III. interní klinika 1 . LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Vladimír Tuka Ph.D. doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

kardiolog, profesionální kouč

Kardiolog – Centrum sportovní kardiologie, II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, katedra kybernetiky, vede skupinu Analýza a Interpretace biomedicínských dat. Soustředí se zejména na vývoj a transfer lékařských IT řešení do klinické praxe.

partneři

Děkujeme partnerům

Hlavní partner

VIP partneři

Partner

Mediální partner

Sekretariát konference (registrace, informace)

AMCA, spol. s r. o.
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49,
128 00, Praha 2

+420 737 357 159
kinc@amca.cz

Odborný program

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
+420 224 962 991
martin.matoulek@vfn.cz
Registrace

Registrace

Po spuštění on-line registračního systému zvolte NOVÁ REGISTRACE DO SYSTÉMU (pokud již máte účet do konferenčního systému AMCA vytvořen z jiné konference, použijte Vaše uživatelské údaje). Po vyplnění e-mailové adresy a Vámi zvoleného hesla máte vytvořen účet a budete přesměrování na formuláře konference LIFMAT 2021. V levém menu pak naleznete formulář k účasti na konferenci a platbě registračního poplatku a formulář k zaslání abstraktu Vašeho sdělení.

Vaši registraci je možné zobrazit nebo upravit kdykoli po opětovném přihlášení. Po odeslání registrace Vám bude zasláno potvrzení na Vámi uvedený e-mail včetně předpisu k platbě. Všechny potřebné dokumenty pak vždy naleznete pod svými přihlašovacími údaji v Registračním systému.

V případě aktivní účasti na konferenci je potřeba nejen zaslat abstrakt k recenznímu řízení, ale také vyplnit registrační formulář a zaplatit vybraný registrační poplatek.

Soutěž
Máte rozjetý projekt, startup, nebo myšlenku na téma shodné s konferencí?
Více informací a přihláška: ZDE!

do 15. 3. 2021

Aktivní účast

1 990 Kč

 • možnost přihlásit 1 či více příspěvků – ústní sdělení, poster
 • účast v soutěži o nejlepší sdělení
 • umístění prezentace na konferenčních stránkách, vč. obsahu a linku
 • účast na konferenci 8. dubna 2021
 • konferenční materiály
 • přístup k prezentacím z konference do 8. července 2021
 • občerstvení během kávových přestávek a obědové pauzy (v případě osobní účasti)
 • DPH 21%.
Registrace

Pasivní účast

790 Kč

 • on-line účast na konferenci 8. dubna 2021
 • konferenční materiály
 • přístup k prezentacím z konference do 8. července 2021
 • DPH 21%
Registrace

On-line účast na konferenci znamená:
Účastníci budou moci prostřednictvím kongresové webové aplikace:
- sledovat živě vysílaný programu
- pokládat přednášejícím a diskutujícím dotazy
- sledovat záznamy prezentací a diskusí (po dobu dvou měsíců po skončení kongresu)
- navštěvovat virtuální stánky partnerů kongresu

Ústní sdělení budou prezentována autory v rámci živého vysílání prostřednictvím kongresové webové aplikace. Po každé prezentaci následuje řízená diskuze. Autor ústního sdělení může přednášet vzdáleně nebo z virtuálního studia v Praze. Tato možnost platí pouze v omezeném počtu a bude upřesněna na základě aktuálně platných vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19.
Posterová sdělení budou umístěna v kongresové aplikaci formou předem připravených prezentací s komentářem autora v on‑demand režimu od 8. dubna do 8. července 2021. V rámci vyhrazeného programu posterů proběhne i živá diskuze s autory. Vybrané příspěvky budou prezentovány také živě v průběhu on‑line konference (8. dubna).

Informace pro autory
Termín pro zaslání abstrakt: do 15. března 2021
- Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku!
- Abstrakt je možné poslat ve formátech doc, docx, rtf, nebo odt. Maximální velikost souboru je 10 MB. Abstrakt může obsahovat obrázky.
- Název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
- Abstrakta budou zveřejněna v elektronické podobě na webu konference. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním abstraktu v elektronické podobě účastníkům konference, poznačte ve formuláři k zaslání abstrakt.

Formátování abstraktu:
Název abstraktu tučným písmem a verzálkami: NÁZEV ABSTRAKTU
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů v podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [maximálně 300 slov]

Šablona ke stažení


© Copyright 2020 lifmat | Realizace 2020 Orgit, s.r.o.

Information

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

485 of 1000

Seats available

Get Your Ticket

Where & When?

March 20th to 25th
Palo Alto, California
1 200 300 9000
info@exhibiztheme.com